When:
November 18, 2022 @ 8:00 am – November 20, 2022 @ 2:00 pm
2022-11-18T08:00:00-06:00
2022-11-20T14:00:00-06:00

Sri Akhand Path Sahib Seva, 3-Day Langar Seva and Nishan Sahib Seva by Mrs. Charanjit Kaur Thiara & Family and GSSWH Jt. Secretary, S. Amarjit Singh Birah and Mrs. Manjit Kaur Birah (booked 11/21/2021)