Aug
6
Sat
Anand Kaaraj (Sikh Marriage) at GSSWH
Aug 6 @ 8:00 am – 4:00 pm

GSSWH booked for Anand Kaaraj (Sikh Marriage) by Harmit Gill on 4/14/2022.

Oct
6
Thu
Anand Kaaraj (Sikh Marriage) at GSSWH
Oct 6 @ 8:00 am – 4:00 pm

GSSWH booked for Anand Kaaraj (Sikh Marriage) by S. Jaswinder Singh on 11/21/2021.

Oct
8
Sat
Anand Kaaraj (Sikh Marriage at GSSWH)
Oct 8 @ 8:00 am – 4:00 pm

GSSWH booked for anand kaaraj (Sikh marriage) by S. Manmeet Singh Behl on 6/13/2021.

Oct
21
Fri
Anand Kaaraj (Sikh Marriage) at GSSWH
Oct 21 @ 8:00 am – 4:00 pm

GSSWH booked for Anand Kaaraj (Sikh Marriage) by Ms. Aman Kaur on 4/20/2022 – Tentative Booking.

Oct
28
Fri
Anand Kaaraj (Sikh Marriage) at the GSSWH on October 28, 2022
Oct 28 @ 8:00 am – 4:00 pm

Anand Kaaraj (Sikh Marriage) at the GSSWH on October 28, 2022. Requested by S. Diljot Singh on 3/20/2022.

Nov
10
Thu
Anand Kaaraj (Sikh Marriage) at GSSWH
Nov 10 @ 8:00 am – 4:00 pm

GSSWH booked for Anand Kaaraj (Sikh Marriage) by Ms. Aman Kaur on 4/20/2022 – Tentative Booking.

Nov
18
Fri
Sri Guru Nanak Dev Ji’s 553rd Prakash Purab (2022) – TENTATIVE DATES TBC
Nov 18 @ 8:00 am – Nov 20 @ 2:00 pm

Sri Akhand Path Sahib Seva, 3-Day Langar Seva and Nishan Sahib Seva by Mrs. Charanjit Kaur Thiara & Family and GSSWH Jt. Secretary, S. Amarjit Singh Birah and Mrs. Manjit Kaur Birah (booked 11/21/2021)

Mar
18
Sat
Anand Kaaraj (Sikh Marriage) at the GSSWH on March 18, 2023
Mar 18 @ 8:00 am – 4:00 pm

Anand Kaaraj (Sikh Marriage) at the GSSWH on March 18, 2023. Requested by S. Harjeet Singh on 3/27/2022.

Apr
14
Fri
Vaisakhi 2023 at GSSWH
Apr 14 @ 8:00 am – Apr 16 @ 2:30 pm

Vaisakhi 2023: Sri Akhand Path Sahib, Nishan Sahib Seva and 3-Day Langar Seva sponsored by S. Niranjan Singh and Mrs. Paramjeet Kaur (booked in person at GSSWH/text on 4/17/2022).